home page
InfoSky brine o svojim korisnicima
dial-up, web hosting, web marketing, server hosting

kontakti i prodajna mesta
english version


 

INFORMATIKA, a.d.
Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering

Uspešno poslovanje Informatike u oblasti automatizacije mašina i procesa i u dizajnu i implementaciji poslovnih informacionih sistema zasniva se na sopstvenom razvoju softvera i hardvera. Da bi ispunila nove razvojne planove Informatici su potrebni inženjeri elektrotehnike ili studenti završne godine ETF-a koji žele da se bave razvojem softvera i hardvera. Poželjno je da kandidati imaju znanje i iskustvo u bar jednoj od sledećih oblasti:

asemblersko programiranje Intel mikrokontrolera/mikroprocesora
razvoj embedded software-a
programiranje na jezicima C/C++
poznavanje principa objektno-orijentisanog programiranja
poznavanje osnovne arhitekture Windows operativnih sistema (Win95, NT)
razvoj Windows programa, drajvera, ActiveX/COM komponenti
razvoj Windows aplikacija pomoću MS Visual C++ alata i MFC biblioteke klasa
SQL jezik
razvoj Windows aplikacija u VBasic-u
razvoj Windows objektnih/Web aplikacija u jeziku Java/MS J++
razvoj u ASP, DHTML, XML tehnologijama

projektovanje električnih šema
poznavanje karakteristika Intel mikrokontrolera/mikroprocesora i njihovih derivata
prekidačka napajanja
programiranje i simulacija PAL-ova/CPLD-ova
poznavanje simulacionih paketa za analogna/digitalna kola
projektovanje u analognoj tehnici

Neophodno je da kandidati vladaju engleskim jezikom.

U okviru Informatike mladi ljudi koji žele da se profesionalno usavršavaju mogu da steknu raznovrsno iskustvo na zanimljivim projektima. Kvalitetan rad, talenat i predanost poslu se u Informatici adekvatno nagradjuju.

Svi zainteresovani kandidati mogi poslati svoje biografije na sledeće adrese:

INFORMATIKA, a.d.
Jevrejska 32, Beograd
attn: Biserka Ilić

 

 

 


Poželjno je da biografije sadrže detaljne informacije o kompletnom dosadašnjem radu i iskustvu kandidata u razvoju hardvera i softvera ne samo iz pomenutih oblasti. Najbolji kandidati biće pozvani na razgovor i probni rad. Konkurs nije vremenski ograničen.

     
  b3.gif (1851 bytes)
     
   


[Home] [O nama] [Usluge] [Podrška] [Kontakt] [English]

   

© 1996-2018 InfoSky
Jevrejska 32, 11000 Beograd,  tel. (011) 3215-332 i 3215-331, fax. (011) 3215-344